Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

Misja i wizja szkoły

O nas > Dokumenty

M I S J A

Szkoła jest przyjazna dziecku oraz wspiera jego rozwój :

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza szkoły gwarantują wysoką jakość procesu dydaktyczno-wychowawczo –opiekuńczego

       1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia naszej szkoły w sferze intelektualnej i społecznej emocjonalnej, moralnej i fizycznej.

       2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów poszanowaniu zasad tolerancji i godności osobistej własnej i innych.

       3. Szkoła umożliwia równe szanse edukacyjne i rozwojowe wszystkim uczniom.

       4. Szkoła współpracuje z rodzicami, a rodzice mogą liczyć

        na wsparcie szkoły w wychowaniu dzieci.

       6. Działalność  szkoły ukierunkowana jest na współpracę ze środowiskiem oraz na pozyskiwanie szacunku, uznania, autorytetu w środowisku lokalnym.

        

W I Z J A

Absolwent naszej szkoły :

   - potrafi adekwatnie oceniać- swoje możliwości intelektualne, poznawcze,

   - jest przygotowany do podjęcia edukacji na drugim etapie kształcenia,

   - cechuje go postawa samodzielności, aktywności i kreatywności,

   - potrafi planować- swoją dalszą edukację zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami,

   - przygotowany jest do pełnienia obowiązków i ról w rodzinie i społeczeństwie,

   - jest ciekawy świata i zmieniającej się rzeczywistości.

 
Aktualności | Koronawirus | Obiady | O nas | Rada Rodziców | Doractwo zawodowe | Kalendarium | Pomoc materialna MZ | Szkoła 2.0 | Aktywna tablica | Rekrutacja 2020/2021 | Ubezpieczenia - oferty | Blog WF z klasą | RODO | Organizacja roku | Oddział Przedszkolny | Galerie | Archiwum | Telefon zaufania UMZ | Dziennik elektroniczny | Dla uczniów | Słów cięcie-gięcie | Zajęcia rekreacyjne | Dla rodziców | Karta rowerowa | Ciekawe filmy edukacyjne | Pierwsza pomoc | BIP | Biblioteka | Ratujmy | Ogólna mapa witryny
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego